top of page
overlappende driehoeken

OVER ONS

Interdisciplinary communication is where

truly great ideas emerge.

Anker 3

Onze visie

Evidence-based medicine/practice in een interdisciplinaire context staat centraal in de postgraduaatopleiding Neurorevalidatie. In de opleiding bieden we je de mogelijkheid om

  • transdisciplinair kennis en inzichten te verwerven in het domein van de neurorevalidatie

  • je monodisciplinair te verdiepen in de actuele revalidatieaanpak van een aantal pathologieën

  • een interdisciplinair revalidatieplan zelfstandig te leren opzetten

  • inzicht te krijgen in het neuroplasticiteits- versus symptoomgeoriënteerd revalideren

  • een netwerk van beroepsbeoefenaars en verwijzers uit te bouwen

  • een integratie van actuele wetenschappelijke inzichten in de klinische neurorevalidatie te maken

  • relaties met verenigingen binnen en buiten de discipline aan te gaan

  • jouw eigen setting te positioneren in een toekomstige maatschappelijke structuur van superdiversiteit

 

Deze visie komt overeen met de aanpassingen die aangebracht werden in het KB 78, met als doel een betere interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners mogelijk te maken.

 

Deze visie ondersteunt ook de missie van het Vlaams Revalidatiebeleid die streeft naar evidence-based practice met als doel de kwaliteit en performantie te favoriseren en dit met garantie op financiële toegankelijkheid voor de zorggebruiker.

 

Met IPNR komt de opleiding tegemoet aan de beleidskeuzes van de Vlaamse en Federale overheid om inhoudelijke en economische efficiëntie in de gezondheidszorg te verwezenlijken via interdisciplinair samenwerken, innovatie én kwaliteitszorg. De opleiding zal daarbij anticiperen op de verwachte toename van personen met migratieachtergrond in de zorg en dit door extra aandacht te besteden aan diversiteit en multiculturaliteit.

Anker 4

Ontmoet de coördinatoren

foto Marijke Miatton.png

Miet De Letter

Coördinator module

Niet-aangeboren hersenletsels

Patrick Santens

Coördinator module

Parkinson en

verwante aandoeningen

Marijke Miatton

Coördinator module

Cognitief-degeneratieve aandoeningen en module MS, CP en neuromusculaire aandoeningen

Andre.jpg

André Vyt

Coördinator transversale module interprofessioneel handelen

IMG_6727_edited.jpg
PROF-DR-PATRICK-SANTENS.JPG
Wim Peersman.jpg

Coördinator

Eindwerk

Wim Peersman

Programma Neurorevalidatie

Module 1: Niet-aangeboren hersenletsels

Module 2: Ziekte van Parkinson en verwante aandoeningen

Module 3: Cognitief-degeneratieve aandoeningen

Module 4: MS, CP en andere neuromusculaire aandoeningen

bottom of page