top of page

IPNR in minder dan een minuut

Anker 2

Een nieuwe opleiding voor de gezondheidzorg

Deze opleiding speelt in op de vraag van zorgprofessionals naar actuele kennis en vaardigheden in de revalidatie van personen met complexe, neurologische aandoeningen en naar het integreren van hun aanpak in een interdisciplinaire context, conform de huidige visie van de Vlaamse overheid en de revalidatiesector. 

We zetten in op een comfortabele combinatie van werken en studeren. Dit wil zeggen dat de opleiding zowel gebruik maakt van lessen on campus (training en interactie) als online afstandsonderwijs (als extra ondersteuning).

De Interdisciplinaire Postgraduaatopleiding NeuroRevalidatie (IPNR) bestaat uit 4 modules, gespreid over 2 academiejaren.

Module 1: Niet-aangeboren hersenletsels

Module 2: De ziekte van Parkinson en verwante aandoeningen zoals dystonie

Module 3: Cognitief-degeneratieve aandoeningen

Module 4: Multiple Sclerose, neuromusculaire aandoeningen and Cerebral Palsy op volwassen leeftijd

De Parkinsonopleiding, sinds 2011 georganiseerd vanuit Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen, wordt binnen IPNR op een meer brede en diepgaande wijze geconcipieerd. Cursisten die reeds de Parkinsonopleiding gevolgd hebben, kunnen voor een aantal inhouden een vrijstelling krijgen.

 

De opleiding streeft in haar samenstelling van disciplines naar een afspiegeling van het werkveld, zowel interdisciplinair als intercultureel, met zowel professionele bachelors als masters in de geneeskunde en gezondheidszorg.

Anker 3

Informatiebrochure

INschrijving

Hoe verloopt de inschrijving?

Schrijf je in voor de

2e editie van IPNR

Definitieve inschrijving bij de centrale inschrijvingsdienst van de UGent

Programma Neurorevalidatie

Module 1: Niet-aangeboren hersenletsels

Module 2: Ziekte van Parkinson en verwante aandoeningen

Module 3: Cognitief-degeneratieve aandoeningen

Module 4: MS, CP en andere neuromusculaire aandoeningen

bottom of page